piątek, 27 maja 2016

II Zalasowskie Konfrontacje Rękodzielnicze

Wieczór 25 maja w Pałacu pod Dębami był świętem rękodzieła i rękodzielników. 
Do Zalasowej przyjechały grupy: Koło Plastyczne działające przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Radgoszczy i  Klub Seniora w Lisiej Górze, zafascynowane sztuką tworzenia czegoś z niczego. Goście zostali przyjęci przez Koło Rękodzieła Artystycznego wystawą prezentującą całoroczną twórczość członkiń grupy. Przechadzając się wśród kolorowych dzieł sztuki rękodzielniczej można było usłyszeć słowa zachwytu, ale również pytania dotyczące metod, materiałów, sposobu wykonania. 

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Zdzisława Banasia i Krystyny Szatko. Organizatorami byli Koło Rękodzieła Artystycznego, Zespół Regionalny Zalasowianie, Klub Seniora oraz Sołtys Zalasowej Wiesław Matug, obecny był także Burmistrz Ryglic Bernard Karasiewicz. Wieczór umiliła muzyka dorosłej i dziecięcej kapeli Zalasowianie.
Wśród rękodzielników nie zabrakło także przedstawicieli władz: Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego, zastępcy Burmistrza Stanisława Ryczka, Burmistrza Żabna Stanisława Kusiora oraz Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Jadwigi Kusior.

Było to już kolejne spotkanie grup, a drugie w Zalasowej, stąd wzięła się nazwa II ZALASOWSKIE KONFRONTACJE RĘKODZIELNICZE. Mamy nadzieję, że atmosfera twórczej kreatywności zostanie z wszystkimi na dłużej, a impreza będzie miała swoje kolejne edycje.


Po oficjalnej części spotkania, wszyscy wspólnie udaliśmy się na biesiadę. Deszcz i grad, który przywitał nas na Podlesie, szybko odszedł w zapomnienie pozostawiając jedynie piękne widoki i świetną atmosferę.